Cooperatives de Treball de Catalunya

Català

És l’organització empresarial dedicada a la creació, consolidació i promoció de les 3.000 cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat en base a principis democràtics.

English

Is a business organization which brings together, represents and leads about 3.000 worker cooperatives in Catalonia. We are entirely dedicated to the creation, growth and promotion of worker cooperatives.