Entre dues llunes noves hem finalitzat els detalls necessaris per a considerar una versió alfa allò que va ser un prototip:

Versió alfa significa que la funcionalitat està en el seu lloc, però que necessita un bon rodatge a la recerca de possibles errors i possibilitats de millora. El següent objectiu és completar la fase alfa i arribar a la versió beta. Aquest és el pla,  al qual et convidem a participar.