El Lokal

L’ Associació Cultural el Raval- EL LOKAL neix a l’octubre de 1987. Som un col·lectiu provinent de l’Ateneu Llibertari del Poble Sec i de gent del barri Xino. Començà obrint un espai al centre de Barcelona per a la creació i l’experimentació de nous projectes, com a punt de trobada de lluites i resistències, i mitjà per a la venda i distribució de materials alternatius i de cultura llibertària.

Des dels seus inicis fins avui, ens vam plantejar col·laborar en la reflexió i l’intercanvi d’experiències per tal de posar en qüestió l’estat de coses. La finalitat, caminar cap a una societat lliure i justa des de la contracultura, l’autogestió i la rebel·lia. EL LOKAL, dintre de les nostres possibilitats i desitjos, entenem que s’ha de posar al servei de les lluites que s’originen tant al barri, com a la resta de la ciutat, i el món.

Les persones i els grups del LOKAL.

EL LOKAL està format per individualitats i grups que així ho volen i que assumeixen els compromisos mínims per al seu funcionament diari. Durant tot aquest temps hi han participat moltes persones i col·lectius que han fet seu l’espai i han tirat endavant diversos projectes, els quals anirem rescatant a la secció “Memòria”.
Actualment, els grups que hi formen part del LOKAL són:

  • CRAC.
  • La Distri: autoproducció i edició de música i materials alternatius.
  • Psikotiks: col.lectiu autogestionat de material alternatiu (Punk/Psycho).
  • ProBeta: grup de persones autogestionat assembleàriament que vol experimentar amb la tecnologia donant suport a projectes de col.lectius d’àmbit social.

També hi col·laboren de forma regular diferents grups i distribuïdores alternatives: Kamilosetas Muskaria, Virus editorial, Grita o Muere, Sarna Social, Editorial Descontrol, la Ciutat Invisible, Roba Bruta, Possitivament Accelerats, Llibreria Aldarull, i un llarg etcètera que també anirem actualitzant 

Ca la Dona

Ca la dona és un espai viu de trobada i de relació, obert a la participació i a les propostes de tots els feminismes.

Ca la dona és un espai on conflueixen experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament crítics amb el desig de compartir intercanvis, discussions i activismes des d’una mirada feminista en relació al context polític i social en el que vivim.

És un espai on l’heterogeneïtat és enriquiment col·lectiu gràcies al debat conjunt i on cada grup pot organitzar i desenvolupar les seves pròpies activitats i practicar la política de la relació i el treball en xarxa.

És un espai de referència del Moviment Feminista de Catalunya i dels feminismes d’arreu.

És un espai que volem que sigui el teu, que sigui el de totes les dones, lesbianes i trans que ens belluguem per tal de fer trontollar el sistema patriarcal i tot allò que ens oprimeix.

(Extret de http://caladona.org/ca-la-dona/ )

Free Software Foundation Europe (FSFE)

Las personas de la Fundación del Software Libre de Europa (FSFE) nos vemos como europeos de diferentes culturas con el objetivo común de cooperar entre culturas y desarrollar una cultura común de cooperación desde un nivel regional hasta uno global.

Formamos una organización y red no gubernamental sin ánimo de lucro que en sí misma es parte de una red global de personas con objetivos y visiones comunes. No representamos a nadie más que a nosotros mismos y a nuestro trabajo. Nuestro trabajo y dedicación frecuente a la libertad en todos los aspectos de la sociedad digital es lo que nos define.

Al crecer cada día más rápidamente la comunidad del Software Libre, se hace más importante mantener saludable, sólida y viva la visión del Software Libre. En algunos casos, el creciente interés político en las cuestiones que nos ocupan también crea el deseo de instrumentarlas para servir intereses personales particulares sin tener en cuenta los efectos a medio y largo plazo.

Por ello, el componente central de nuestro trabajo consiste en mantener fuerte, segura y libre de intereses particulares la base legal, política, y social del Software Libre. Ello requiere una comprensión profunda del Software Libre y aspectos relacionados. Por encima de todo requiere estar principalmente comprometido con la visión de largo plazo.

Comprendemos que a menudo esto significa tener que aceptar desventajas a corto o medio plazo para permanecer fieles a nuestros principios, que pueden ser duros de comunicar, y ocasionalmente incluso impopulares.

Principios

Nos sentimos fuertemente comprometidos con los principios de democracia, transparencia, pluralismo, consistencia, confiabilidad y concentración.

A la luz de las sustanciales responsabilidades legales y de la necesidad de mantener la decisión incluso en momento difíciles, nuestra estructura pretende instrumentar los principios señalados lo mejor posible.

(Extraido de https://fsfe.org/about/principles.es.html )

Feminicidio.net

Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada que nació con el fin de documentar y visibilizar una barbarie normalizada: el feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres.

Impulsamos desde este puente virtual un espacio de conexión de redes entre la sociedad civil, la academia y las instituciones públicas.

Se trata de un proyecto sin fines de lucro de la asociación La Sur, creada en 2016 para dar continuidad al trabajo de Feminicidio.net desde la que garantizamos una política editorial independiente y nuestro compromiso en la defensa de los Derechos Humanos. Para ello contamos con un equipo multidisciplinario que pone su profesionalismo, compromiso y creatividad al servicio de esta causa.

En primer lugar, Feminicidio.net es un portal de información y periodismo de datos con perspectiva de género que se nutre de la elaboración de reportajes, entrevistas, artículos, investigaciones especiales e informes sobre feminicidio y violencia de género en España e Iberoamérica.

Pero es mucho más que un portal de información,  también contiene a Geofeminicidio: una aplicación tecnológica que hemos creado, de uso gratuito y a disposición de ONG, instituciones públicas y medios de comunicación que permite la documentación online de feminicidios y asesinatos de mujeres.

Además, Feminicidio.net tiene voz propia en las redes sociales. A través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Youtube y Flickr promovemos el periodismo ciudadano. Difundimos y promocionamos nuestras acciones con la ayuda de campañas gráficas de sensibilización y contamos con una red de voluntariado.

Por otro lado, en el portal funciona una plataforma E-learning a través de la que impartimos cursos online.

SICOM

SICOM, Solidaritat i Comunicació, és una organització transversal, democràtica, ecologista i feminista, on hi tenen cabuda autonomistes, federalistes, confederalistes o independentistes.  És una associació dedicada a fomentar el periodisme responsable, crític i independent però no neutral.

Stop Mare Mortum

Som una plataforma ciutadana que té per objectiu fomentar un canvi en les polítiques europees d’estrangeria i migratòries.

El nostre treball es basa en dos eixos: la sensibilització i formació de la ciutadania i la incidència política. És per això que treballem fent concentracions i mobilitzacions, xerrades i propostes polítiques.

Stop Mare Mortum va néixer a finals d’abril del 2015 després de la mort d’unes 900 persones en un naufragi a la costa italiana, a canal de Sicília, i ho va fer amb l’objectiu d’acabar amb aquesta situació.

PRINCIPIS:

• Defensa i promoció dels DDHH i de la no violència.

• Denúncia de les morts constants a la Mediterrània, que considerem una nova forma de genocidi al segle XXI.

• Crida a la responsabilitat dels estats, de la seva ciutadania i de les organitzacions que, amb les seves decisions internes i externes, causes l’impacte que generen a l’exterior.

• Promoció d’una cooperació crítica, ètica i transformadora, respectant la idiosincràsia de les societats on es desenvolupen aquestes accions.

• Replantejament del paper dels estats i de la Unió Europea en els conflictes armats propers a la Mediterrània, que ha de ser d’intervenció mesurada amb l’objectiu d’aturar crisis humanitàries.

• Denúncia del mercat d’armes i dels interessos geoestratègics que el promouen; compromís de vetllar per la seva prohibició.

• Denúncia dels lobbies i grups d’interessos econòmics que pressionen els estats i les institucions de la Unió Europea per obtenir-ne beneficis privats.

• Participació en els afers públics: aquest és un dret i un deure que cal exercir.

• Apel·lar a la ciutadania a posicionar-se i mobilitzar-se per aquelles qüestions que generen injustícies i vulneren els drets humans, tant a Catalunya com a la resta del món.

(Extret de https://www.stopmaremortum.org/qui-som/ )