La Ciutat Invisible

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista. La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.

Cooperativa Integral Catalana

Iniciativa en transició per a la transformació social des de baix, mitjançant l’autogestió, l’autoorganitzacio i el treball en xarxa.

Cooperatives de Treball de Catalunya

Català

És l’organització empresarial dedicada a la creació, consolidació i promoció de les 3.000 cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat en base a principis democràtics.

English

Is a business organization which brings together, represents and leads about 3.000 worker cooperatives in Catalonia. We are entirely dedicated to the creation, growth and promotion of worker cooperatives.