Revista Catalunya

La revista Catalunya és el principal òrgan d’expressió del sindicat de la CGT de Catalunya. Per aquesta publicació hi han passat centenars de lluites socials, centenars de conflictes sindicals, centenars de propostes emancipadores en tots els àmbits que aquesta paraula pot fer anar: feminisme, laïcisme, antiracisme, okupació, ecologisme, pagesia, moviment llibertari, defensa de les llengües, opció sexual, memòria històrica, antifeixisme… i tot amb un tronc central que són les activitats que desenvolupen les seccions sindicals, els sindicats, les federacions de rama, les federacions locals, comarcals i intercomarcals de la Confederació General del Treball de Catalunya.

El Catalunya és al carrer amb el compromís ferm d’ajudar a construir l’espai contrainformatiu. Som només una part d’aquest entramat que vol obrir l’espai d’explicació de la realitat als qui la volem transformar de forma radical; és a dir, des de la base, de baix cap a dalt, sense mitjancers, sense professionals; amb el món del treball com a centre però coincidint amb els sectors de la societat que aposten per lluitar enlloc de callar, per construir un futur enlloc d’assumir la realitat present. Contra els mitjans que aposten per l’autoritarisme, lluitem, des del Catalunya, per construir el futur llibertari ara mateix.

(Extret de http://www.revistacatalunya.cat/?page_id=69 )

Ca la Dona

Ca la dona és un espai viu de trobada i de relació, obert a la participació i a les propostes de tots els feminismes.

Ca la dona és un espai on conflueixen experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament crítics amb el desig de compartir intercanvis, discussions i activismes des d’una mirada feminista en relació al context polític i social en el que vivim.

És un espai on l’heterogeneïtat és enriquiment col·lectiu gràcies al debat conjunt i on cada grup pot organitzar i desenvolupar les seves pròpies activitats i practicar la política de la relació i el treball en xarxa.

És un espai de referència del Moviment Feminista de Catalunya i dels feminismes d’arreu.

És un espai que volem que sigui el teu, que sigui el de totes les dones, lesbianes i trans que ens belluguem per tal de fer trontollar el sistema patriarcal i tot allò que ens oprimeix.

(Extret de http://caladona.org/ca-la-dona/ )

idemTV

idemTV es una organización sin ánimo de lucro, formada por personas provenientes de diferentes ámbitos laborales y profesionales que unen su experiencia y formación para dar forma audiovisual e informativa en las noticias y acontecimientos que se producen en el sector del movimiento LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers).

idemTV pretende ser una herramienta que sea utilizada por todas aquellas personas que quieran difundir esta realidad, que quieran difundir su aportación al cambio ético de las relaciones humanas que establecemos entre los seres humanos superando la homofobia, lesbofobia y transfobia latente en nuestra sociedad.

Desde idemTV estamos trabajando para colaborar de forma habitual con asociaciones de contenido social, con asociaciones e individuos que están involucrados en la transformación social necesaria para vivir en sociedades más justas, más éticas y organizadas en base a criterios de justicia social, de respeto al medioambiente y a todos los seres sintientes con los que compartimos el mundo y nuestras vidas.

Català

idemTV és una organització sense ànim de lucre, formada per persones provinents de diferents àmbits laborals i professionals que uneixen la seva experiència i formació per a donar forma audiovisual i informativa a les notícies i esdeveniments que es produeixen en el sector del moviment LGTBIQ (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i queers).

idemTV pretén ser una eina que sigui utilitzada per totes aquelles persones que vulguin difondre aquesta realitat, que vulguin difondre la seva aportació al canvi ètic de les relacions humanes que establim entre els éssers humans superant l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia latent en la nostra societat.

Des d’idemTV estem treballant per a col·laborar de forma habitual amb associacions de contingut social, amb associacions i individus que estan involucrats en la transformació social necessària per a viure en societats més justes, més ètiques i organitzades en base a criteris de justícia social, de respecte al mediambient i a tots els éssers sintents amb els que compartim el món i les nostres vides.