SICOM

SICOM, Solidaritat i Comunicació, és una organització transversal, democràtica, ecologista i feminista, on hi tenen cabuda autonomistes, federalistes, confederalistes o independentistes.  És una associació dedicada a fomentar el periodisme responsable, crític i independent però no neutral.