Trobada internacional d’esperanto a Barcelona 2019 / Encuentro internacional de esperanto en Barcelona 2019

(en castellano debajo)

Entre el 4 i l’11 d’agost de 2019, Barcelona tornarà a ser (simbòlicament) la rosa de foc. Hi tindrà lloc la trobada anual de l’Associació Mundial Anacional, una agrupació internacional de treballadors que fa servir l’esperanto com a llengua de comunicació.

Les reunions de treball de les diferents seccions de l’associació (anarquista, comunista, lliurepensadora, pacifista, ecologista, etc.) són obertes al públic, tot i que només els socis hi tenen dret de vot. A més, el programa inclou concerts, xerrades, presentacions de llibres… També hi haurà cursos de diferents nivells per aprendre i practicar la llengua internacional, així com una visita guiada a Can Masdeu, la projecció de Terra i Llibertat amb subtítols en esperanto o un debat amb els companys de Calúmnia sobre el rol d’aquesta llengua en projectes editorials alternatius.

El congrés tindrà lloc a Martí Codolar, una hostatgeria dels salesians que es troba al barri d’Horta. A més d’esperantistes locals, de moment hi ha inscrites persones d’Anglaterra, Austràlia, Brasil, Corea, Congo, Cuba, Finlàndia, França, Itàlia, Madrid, Mallorca, Occitània, Quebec, Portugal, Sèrbia i Suïssa.

Més informació : https://eo.wikipedia.org/wiki/92-a_…

Inscripcions : http://www.satesperanto.org/spip.ph…

Ens podeu escriure a: satbarcelono2019@gmail.com


Entre el 4 y el 11 de agosto de 2019, Barcelona volverá a ser (simbólicamente) la rosa de fuego. Allí tendrá lugar el encuentro anual de la Asociación Mundial Anacional, una agrupación internacional de trabajadores que emplea el esperanto como lengua de comunicación.

Las reuniones de trabajo de las diferentes secciones de la asociación (anarquista, comunista, librepensadora, pacifista, ecologista, etc.) son abiertas al público, aunque sólo los socios tienen derecho de voto. Además, el programa incluye conciertos, charlas, presentaciones de libros … También habrá cursos de diferentes niveles para aprender y practicar la lengua internacional, así como una visita guiada a Can Masdeu, la proyección de Tierra y Libertad con subtítulos en esperanto o un debate con los compañeros de Calúmnia sobre el rol de esta lengua en proyectos editoriales alternativos.

El congreso tendrá lugar en Martí Codolar, una hospedería de los salesianos que se encuentra en el barrio de Horta. Además de esperantistas locales, de momento hay inscritas personas de Inglaterra, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Congo, Cuba, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Serbia y Suiza.

Más información: https: //eo.wikipedia.org/wiki/92-a _…

Inscripciones: http: //www.satesperanto.org/spip.ph …

Nos podéis escribir a: satbarcelono2019@gmail.com

Solidaridad Obrera

Capçalera de Solidaridad Obrera

Solidaritat Obrera és un periòdic i òrgan d’expressió de la Confederació Regional del Treball de Catalunya i Balears del sindicat anarcosindicalista CNT-AIT.
El periòdic pren el nom de l’organització Solidaritat Obrera que, a principis del segle XX, l’any 1907, va reorganitzar el moviment obrer a Espanya basant-se en l’estructura anterior de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE). Aquest nom ha estat utilitzat per nombrosos òrgans d’expressió de moviments anarquistes i sindicalistes revolucionaris de diversos països del món.

(Extret de https://lasoli.cnt.cat/qui-som/)

La Mosca.tv

Participa

La Mosca.tv va començar a emetre l’1 gener 2017 pel canal 28 de la TDT, a Barcelona. Aquesta és una invitació a que us sumeu al projecte.

# Què és laMoscatv?
És un projecte de metacomunicació per crear un sistema audiovisual propi, crític, auto-gestionat i subversiu. Per això estem construint la infraestructura necessària per que qualsevol col·lectiu i projecte afí pugui emetre per TDT. Hem començat per Barcelona però no descartem que el projecte pugui estendre.

# El Canal 28 de la TDT, Per què TDT?
LaMosca.tv es sintonitza a la majoria de zones de Barcelona, ​​des del Prat de
Llobregat fins a Sant Pol de Mar. Emet pel canal 28 de la TDT i té previst començar les emissions per streaming en els propers mesos.

Per a nosaltres és important tenir un espai en TDT, no per nostàlgia, sinó perquè també veiem important gestionar de manera autònoma un tros de l’espectre. Gràcies a la possibilitat d’emetre per Internet han augmentat el nombre de mitjans existents però també la seva fragmentació. Proposem un espai conjunt per tenir una presència més rellevant.

LaMosca.tv (@okupemlesones) és una forma de resistència i una proposta activa per recuperar l’espectre radioelèctric, actualment acaparat per les institucions, els grans grups mediàtics i per les operadores de telecomunicacions. Contra les barreres de accés, ens reapropiem de tot el procés comunicatiu i de la infraestructura tecnològica per poder emetre històries i experiències que facin visibles altres formes de viure i pensar el món.

# Assemblea gestora
El projecte funciona gràcies a l’assemblea setmanal, de la qual sorgeixen totes les decisions i s’organitza el treball. Esteu convidades a participar en l’assemblea gestora, però no és imprescindible per emetre.

# Formes de participació
La nostra proposta és que cada col·lectiu o projecte es responsabilitzi i gestioni un espai a la graella. Pot ser un espai setmanal, quinzenal o esporàdic. Suposa simplement comunicar que materials voleu emetre, quan i fer-nos arribar els arxius amb 15 dies d’antelació. La resta és cosa nostra.

La Mosca.tv no emet publicitat comercial, únicament contemplem la possibilitat de donar suport a projectes afins o activitats que vulguin donar-se a conèixer.  Aquesta independència econòmica és la base per emetre a plaer continguts que els mitjans de masses cobreixen esbiaixant o directament no cobreixen. Considereu la possibilitat de fer-vos sòcies, si podeu.

Si esteu interessades us convidem a passar per l’assemblea setmanal els dimarts a partir 18h per l’Infoespai de la plaça del Sol (Barcelona). Ens podeu escriure a: comunicacio@lamosca.tv

Si voleu contribuir econòmicament amb el projecte, podeu fer una donació.

Totes les aportacions, per petites que semblin, seran benvingudes.

Virus Editorial

DESDE 1991

Nuestra biografía y nuestra bibliografía son inseparables del trayecto seguido por los movimientos sociales y la izquierda antiautoritaria en Cataluña y el Estado español a lo largo de los últimos veinticinco años. La encrucijada histórica en la que ha crecido Virus desde su nacimiento en 1991, ha determinado nuestro papel, nuestro potencial y, lógicamente, nuestras limitaciones.

En plena ofensiva del pensamiento único neoliberal, con la mayoría de la izquierda institucional o extraparlamentaria heredada de los setenta-ochenta recogiendo los muebles de la derrota, y con las organizaciones libertarias en serio proceso de involución y parálisis, Virus editorial ha sido testigo y partícipe de la paciente y difícil reconstrucción de la disidencia y de una cultura alternativa, durante estas dos décadas de fin y principio de siglo en las que un supuesto «fin de la historia» parecía invadirlo todo.

(Extraído de http://viruseditorial.net/editorial/sobre-editorial )

Goteo

A simple vista, Goteo es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Con réplicas y alianzas en varios países, gracias a su código abierto, además de reconocida y premiada internacionalmente desde 2011. Constituye una herramienta de generación de recursos, gota a gota, para una comunidad de comunidades compuesta por más de 65.000 personas, con un porcentaje de éxito de financiación superior al 70%.

Pero en realidad Goteo es mucho más que eso. Tras la plataforma existe una fundación sin ánimo de lucro (con las consecuentes ventajas fiscales para donantes) y un equipo multidisciplinar desde el que desarrollamos herramientas y servicios de co-creación y financiación colectiva. Con una misión común vinculada siempre a principios de transparencia, progreso y mejora de la sociedad.

(Extraído de https://www.goteo.org/about )

Xnet

Logo Xnet

Xnet es un proyecto activista que trabaja en diferentes campos relacionados con los derechos digitales y la democracia en red: libertad de expresión; neutralidad de la red; privacidad; la libre circulación de la cultura, el conocimiento y la información; mecanismos de transparencia, participación y control ciudadano del poder y las instituciones; la defensa del periodismo ciudadano por el derecho a saber, informar y estar informados; la lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y la tecnopolítica entendida como la práctica y la acción en Red para el empoderamiento ciudadano, la justicia y la transformación social.

Originalmente este proyecto nació en 2008 en Barcelona con el nombre de (EXGAE), especializado en cultura libre y en la defensa de la ciudadanía frente a abusos de los monopolios del copyright; trabajo que ha continuado hasta la actualidad, implicándose en el análisis y lucha contra las negociaciones secretas de varios tratados de Libre Comercio, la defensa del uso de Internet como herramienta para la mejora de la calidad democrática y contra los recortes de los derechos civiles por parte de los poderes y gobiernos enemigos de Ia Red en el actual escenario mundial post revelaciones de Snowden.

Català

Xnet és un projecte activista que treballa en diversos camps relacionats amb els drets digitals i la democràcia en xarxa: llibertat d’expressió; neutralitat de la xarxa; privacitat; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació; mecanismes de transparència, participació i control ciutadà del poder i les institucions; la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament ciutadà, la justícia i la transformació social.

Originalment, aquest projecte va néixer el 2008 a Barcelona amb el nom d’EXGAE, especialitzar en cultura lliure i en la defensa de la ciutadania davant els abusos dels monopolis del copyright; treball que ha continuat fins a l’actualitat, implicant-se en l’anàlisi i la lluita contra les negociacions secretes de diversos tractats de Lliure Comerç, la defensa de l’ús d’Internet com a eina per a la millora de la qualitat democràtica i contra les retallades de drets civils per part dels poder i els governs enemics de la Xarxa en l’actual escenari mundial post revelacions de Snowden.

English

Xnet is an activist project working in fields related to digital rights and democracy: freedom of expression; net neutrality; privacy; the free circulation of culture, knowledge and information; mechanisms for transparency, participation and citizen control of power and institutions; the defense of citizen journalism for the right to know, inform and be informed; the technical, communications and legal fight against corruption; and the technopolitics understood as the practice of networking and taking action for citizen empowerment, justice and social transformation.

Originally, this project was born in 2008 in Barcelona under the name EXGAE, focusing on free culture and the defense of citizens against abuses from copyright monopolies; work which continues to this day, getting actively involved in analyzing and struggling against secret free trade negotiations, and defending the use of the Internet as a tool to improve the quality of democracy and against civil rights cutbacks from the powers that be and the enemy governments of the Internet in a post Snowden’s revelations world.

(Extraído de https://xnet-x.net/ )

Editorial Descontrol

Transformant la societat, els llibres són armes d’instrucció massiva.

EDITORIAL

Editorial llibertària i autogestionada. Preferim el dolor del coneixement a l’anestesia de la ignorància.

IMPREMTA

Una impremta digital per produïr massivament la palanca intel·lectual per a la revolució social.

DISTRIBUCIÓ

Una xarxa descentralitzada i creixent per arribar arreu, a tots els racons i a tothom alhora.

BOTIGA

Pots aconseguir els nostres llibres a través de la Botiga Virtual d’Espai Contrabandos o a les llibreries

El Lokal

L’ Associació Cultural el Raval- EL LOKAL neix a l’octubre de 1987. Som un col·lectiu provinent de l’Ateneu Llibertari del Poble Sec i de gent del barri Xino. Començà obrint un espai al centre de Barcelona per a la creació i l’experimentació de nous projectes, com a punt de trobada de lluites i resistències, i mitjà per a la venda i distribució de materials alternatius i de cultura llibertària.

Des dels seus inicis fins avui, ens vam plantejar col·laborar en la reflexió i l’intercanvi d’experiències per tal de posar en qüestió l’estat de coses. La finalitat, caminar cap a una societat lliure i justa des de la contracultura, l’autogestió i la rebel·lia. EL LOKAL, dintre de les nostres possibilitats i desitjos, entenem que s’ha de posar al servei de les lluites que s’originen tant al barri, com a la resta de la ciutat, i el món.

Les persones i els grups del LOKAL.

EL LOKAL està format per individualitats i grups que així ho volen i que assumeixen els compromisos mínims per al seu funcionament diari. Durant tot aquest temps hi han participat moltes persones i col·lectius que han fet seu l’espai i han tirat endavant diversos projectes, els quals anirem rescatant a la secció “Memòria”.
Actualment, els grups que hi formen part del LOKAL són:

  • CRAC.
  • La Distri: autoproducció i edició de música i materials alternatius.
  • Psikotiks: col.lectiu autogestionat de material alternatiu (Punk/Psycho).
  • ProBeta: grup de persones autogestionat assembleàriament que vol experimentar amb la tecnologia donant suport a projectes de col.lectius d’àmbit social.

També hi col·laboren de forma regular diferents grups i distribuïdores alternatives: Kamilosetas Muskaria, Virus editorial, Grita o Muere, Sarna Social, Editorial Descontrol, la Ciutat Invisible, Roba Bruta, Possitivament Accelerats, Llibreria Aldarull, i un llarg etcètera que també anirem actualitzant 

Revista Catalunya

La revista Catalunya és el principal òrgan d’expressió del sindicat de la CGT de Catalunya. Per aquesta publicació hi han passat centenars de lluites socials, centenars de conflictes sindicals, centenars de propostes emancipadores en tots els àmbits que aquesta paraula pot fer anar: feminisme, laïcisme, antiracisme, okupació, ecologisme, pagesia, moviment llibertari, defensa de les llengües, opció sexual, memòria històrica, antifeixisme… i tot amb un tronc central que són les activitats que desenvolupen les seccions sindicals, els sindicats, les federacions de rama, les federacions locals, comarcals i intercomarcals de la Confederació General del Treball de Catalunya.

El Catalunya és al carrer amb el compromís ferm d’ajudar a construir l’espai contrainformatiu. Som només una part d’aquest entramat que vol obrir l’espai d’explicació de la realitat als qui la volem transformar de forma radical; és a dir, des de la base, de baix cap a dalt, sense mitjancers, sense professionals; amb el món del treball com a centre però coincidint amb els sectors de la societat que aposten per lluitar enlloc de callar, per construir un futur enlloc d’assumir la realitat present. Contra els mitjans que aposten per l’autoritarisme, lluitem, des del Catalunya, per construir el futur llibertari ara mateix.

(Extret de http://www.revistacatalunya.cat/?page_id=69 )