Durant la darrera lluna ha hagut molta activitat de fons i molt poca participació comunitària. A vegades les coses van així. Esperem que una bona notícia en la qual estem treballant canviï  aquesta tendència.

Noves accions

Altres temes destacats:

Altres novetats

Lluna nova, comença un nou cicle.